Teated

Kursused:

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 11.01.2024 kell 10.00

 

*Veoauto- ja bussijuhi (35h)

täienduskoolitus algab

2.12.2023 kell 10.00


*C- ja CE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 11.12.2023 kell 18.00

 

*T-kategooria (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 17.01.2024 kell 18.00

 

*D-kategooria (buss)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 17.01.2024 (e-õpe)


*BE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 17.01.2024 (e-õpe)


*Tõstukijuhi koolitus

algab 16.12.2023 kell 9.00

 

 

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või

tarmo@e-autokool.ee

______________________

*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print

 

 

TÕSTUKIJUHI KOOLITUS

 

Koolituse eesmärk on anda õppijale teadmised ohutuks tõstukijuhi tööks.

Õppija vanus peab olema vähemalt 18 aastat.


Koolituse lõpuks õppija:

Ø Teab erinevaid tõstukijuhtide tööd puudutavaid õigusakte;

Ø Teab ohutuse tagamise nõudeid tõstukiga töötamisel.


Koolitusel läbitavad teemad:

Ø Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid;

Ø Isikukaitsevahendid ja ohutus;

Ø Tõstukite liigid ja nende ehitus;

Ø Tõstuki stabiilsus ja tasakaal;

Ø Tõstmiste teostamine;

Ø Tõstuki ohutu juhtimine;

Ø Ohutusjuhendid, kasutusjuhendid;

Ø Riske ennetava mõtteviisi kujundamine.


Praktilise õppe käigus harjutatakse:

Ø manööverdamist kitsastes oludes;

Ø kaupade ladustamist erineva kõrgusega riiulitele;

Ø kaupade paigutamist haagisesse;

Ø erinevate materjalide käsitlemist tõstukiga.


Õppe maht: 8 tundi teooriat, 27 tundi praktikat.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides.

Koolituse lõpus tuleb sooritada kirjalik test. Kirjalik test koosneb 20 valikvastustega küsimusest. Positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 15.


Koolitaja: Tarmo Tänavots

 

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com